Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Χρησιμοποιούμε cookies ιδίου κατασκευαστή για την τεχνική λειτουργία του δικτυακού τόπου και, εφόσον συναινείτε σε αυτό, ώστε να συλλέγονται στοιχεία για την εμπειρία περιήγησής σας στον δικτυακό μας τόπο με σκοπό την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση της επικοινωνίας μας και της υπηρεσίας που προσφέρουμε.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τη δυνατότητα διαχείρισης της συγκατάθεσής σας.

Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στον δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε ειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεχθείτε cookies τρίτου από το YouTube. Το YouTube έχει τις δικές τους πολιτικές για τα cookie (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και δικές τους δηλώσεις περί ιδιωτικότητας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση cookies από το YouTube, δεν πραγματοποιείται καμία σχετική εγκατάσταση.

Cookies ιδίου κατασκευαστή για την τεχνική λειτουργία του δικτυακού τόπου

Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies περιόδου λειτουργίας ως εξής:

Όνομα cookie

Τομέας

Λήγει / Μέγιστη ηλικία

Σκοπός

ARRAffinitySameSite
ARRAffinity

eudiversity2022.eu

Περίοδος λειτουργίας

Χρησιμοποιείται cookie από το Microsoft Azure για τη διασφάλιση της εξισορρόπηση φορτώσεων μεταξύ των διακομιστών.

cookieControl
cookieControlPrefs

eudiversity2022.eu

1 έτος

Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των προτιμήσεών σας όσον αφορά τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση cookie.

Cookies ιδίου κατασκευαστή που χρησιμοποιούνται από την Matomo Analytics

Χρησιμοποιούμε το εργαλείο ανάλυσης ιστού Matomo για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας του δικτυακού τόπου των Βραβείων για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας.

Το Matomo είναι μια πλατφόρμα ανάλυσης ανοικτής πηγής, η οποία ελέγχεται πλήρως από τη ΓΔ JUST. Η εν λόγω πλατφόρμα επιτρέπει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των τελικών χρηστών, χάρη στις δυνατότητες που διαθέτει, όπως η αποτροπή ταυτοποίησης διευθύνσεων IP. Επιπλέον, η ΓΔ JUST έχει δημιουργήσει ένα εργαλείο για τη διαχείριση της συγκατάθεσης των χρηστών, ώστε να συλλέγονται οι εμπειρίες περιήγησής τους με σκοπό την παραγωγή ανώνυμων στατιστικών.

Όνομα cookie

Τομέας

Λήγει / Μέγιστη ηλικία

Σκοπός

_pk_id.

eudiversity2022.eu

13 μήνες

Για την παρακολούθηση του κατά πόσο ένας χρήστης είναι νέος στον δικτυακό τόπο ή επιστρέφει σε αυτόν.

_pk_ses.

eudiversity2022.eu

30 λεπτά

Για την παρακολούθηση των σελίδων στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη

mtm_cookie_consent

eudiversity2022.eu

13 μήνες

Για την απομνημόνευση της συγκατάθεσης για τα cookies

Πληροφορίες και μέτρα για την προστασία των δεδομένων στο Matomo

Το Matomo έχει διαμορφωθεί για την αποθήκευση cookies ιδίου κατασκευαστή.

Τα cookies (από το Matomo) επιτρέπουν στη ΓΔ JUST να παρακολουθεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση συγκεντρωτικών, ανώνυμων στατιστικών εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα των επισκεπτών:

 • Διεύθυνση IP (καλυμμένη με μάσκα 2 byte)
 • Τοποθεσία: χώρα, περιφέρεια, πόλη, κατά προσέγγιση γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος (εντοπισμός γεωγραφικής θέσης)
 • Ημερομηνία και ώρα της αίτησης (επίσκεψη στον δικτυακό τόπο)
 • Τίτλος της εμφανιζόμενης σελίδας (τίτλος σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της εμφανιζόμενης σελίδας (URL σελίδας)
 • Διεύθυνση URL της σελίδας από την οποία έγινε μεταφορά στην τρέχουσα σελίδα (διεύθυνση URL αναφοράς)
 • Ανάλυση οθόνης της συσκευής του χρήστη
 • Τοπική ώρα στη ζώνη ώρας των επισκεπτών
 • Αρχεία που επιλέχθηκαν και τηλεφορτώθηκαν (Λήψη)
 • Σύνδεσμοι που επιλέχθηκαν σε εξωτερικό πεδίο (Εξωτερικός σύνδεσμος)
 • Χρόνος δημιουργίας σελίδων (ο χρόνος που χρειάζεται για την εμφάνιση ιστοσελίδων από τον δικτυακό εξυπηρετητή και για την τηλεφόρτωσή τους από τον επισκέπτη: ταχύτητα σελίδας)
 • Κύρια γλώσσα του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης (κεφαλίδα αποδοχής γλώσσας)
 • Έκδοση του προγράμματος περιήγησης, πρόσθετα (PDF, Flash, Java, …) για το πρόγραμμα περιήγησης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, αναγνωριστικό συσκευής (κεφαλίδα παράγοντα χρήστη)
 • Γλώσσα της σελίδας που πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
 • Εκστρατείες
 • Αναζήτηση στον δικτυακό τόπο

Η ΓΔ JUST διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των cookies ιδίου κατασκευαστή, αποθηκεύοντας τα δεδομένα σε διακομιστές που ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Οργανισμό και ελέγχονται από αυτόν.

Εκτός από ορισμένα cookies περιόδου λειτουργίας, δημιουργείται από το Matomo ένα μόνιμο cookie τυχαίου αναγνωριστικού, το οποίο επιτρέπει στη ΓΔ JUST να αναγνωρίζει πότε ένας χρήστης επιστρέφει στον δικτυακό τόπο. Το cookie αυτό έχει ημερομηνία λήξης σε 13 μήνες, μετά το πέρας των οποίων διαγράφεται αυτόματα από τη συσκευή του χρήστη.

Cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται από το YouTube

Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στον δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε ειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεχθείτε cookies τρίτου από το YouTube.

Όνομα cookie

Τομέας

Λήγει / Μέγιστη ηλικία

Σκοπός

1P_JAR

.google.com

1 μήνας

Συλλέγει στατιστικά στοιχεία δικτυακών τόπων και παρακολουθεί τους συντελεστές μετατροπής.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

.google.com

20 έτη

Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη και άλλων πληροφοριών. Περιλαμβάνει ιδίως την προτιμώμενη γλώσσα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που πρέπει να εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και την απόφαση σχετικά με το αν το φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι.

DV

www.google.com (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)

7 λεπτά

Το cookie αυτό χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη και άλλων πληροφοριών. Περιλαμβάνει ιδίως την προτιμώμενη γλώσσα, τον αριθμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης που πρέπει να εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και την απόφαση σχετικά με το αν το φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ή όχι.

GPS

.youtube.com

1 ημέρα

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κινητές συσκευές, ώστε να καθίσταται δυνατός ο εντοπισμός με βάση τα δεδομένα θέσης GPS.

IDE

.doubleclick.net

1 έτος

Χρησιμοποιείται από το DoubleClick της Google για την καταχώριση ή την αναφορά των ενεργειών του χρήστη του δικτυακού τόπου μετά την προβολή ή την επιλογή μιας από τις διαφημίσεις του διαφημιζόμενου με σκοπό τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης και την παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.

NID

.google.com

6 μήνες

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που ταυτοποιεί τη συσκευή του χρήστη που επιστρέφει. Το αναγνωριστικό χρησιμοποιείται για στοχευμένες διαφημίσεις.

PREF

.youtube.com

8 μήνες

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η Google για να τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο επισκέπτης χρησιμοποιεί βίντεο του YouTube σε διάφορους δικτυακούς τόπους.

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

179 ημέρες

Προσπαθεί να υπολογίσει το εύρος ζώνης των χρηστών σε σελίδες με ενσωματωμένα βίντεο του YouTube.

YSC

.youtube.com

Περίοδος λειτουργίας

Καταχωρίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να τηρεί στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα βίντεο από το YouTube που έχει δει ο χρήστης.

Προτιμήσεις «Do not track»

Η επιλογή Do Not Track είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους επισκέπτες να μην παρακολουθούνται από δικτυακούς τόπους. Οι επιλογές «Do not track» είναι διαθέσιμες σε αρκετά προγράμματα περιήγησης, μεταξύ των οποίων:

Firefox (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)

Internet Explorer (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)

Chrome (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)

Safari (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)

Opera (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός)

Περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες

Κάθε επικοινωνία με δεδομένα ανάλυσης είναι κρυπτογραφημένη μέσω πρωτοκόλλου HTTPS. Η πρόσβαση στις εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων του Piwik είναι δυνατή μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Οργανισμού που χειρίζεται την πλατφόρμα Matomo ή από εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι ενδέχεται να είναι επιφορτισμένοι με την ανάλυση, την ανάπτυξη ή/και την τακτική συντήρηση ορισμένων δικτυακών τόπων.

Κάλυψη διευθύνσεων IP με μάσκα

Σημείωση: το όργανο, η πόλη και η χώρα προέλευσης για στατιστικούς σκοπούς προσδιορίζονται από την πλήρη IP και στη συνέχεια αποθηκεύονται και συγκεντρώνονται πριν από την εφαρμογή της μάσκας. Το Matomo χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό απόκρυψης στοιχείων της διεύθυνσης IP, ο οποίος καλύπτει αυτόματα με μάσκα ένα τμήμα της διεύθυνσης IP (πρωτοκόλλου διαδικτύου) κάθε επισκέπτη, ώστε να είναι αδύνατη η ταυτοποίηση κάποιου επισκέπτη του δικτυακού τόπου της ΓΔ JUST αποκλειστικά μέσω της διεύθυνσης IP.

Αρχεία καταγραφής επισκεπτών

Το Matomo διαγράφει αυτόματα τα αρχεία καταγραφής των επισκεπτών μετά την παρέλευση 54 εβδομάδων. Τα ανώνυμα και συγκεντρωτικά στοιχεία αποθηκεύονται επ’ αόριστον από τη ΓΔ JUST για σκοπούς ανάλυσης.

Cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η ΓΔ JUST δραστηριοποιείται στις πλατφόρμες πέντε κοινωνικών δικτύων. Η παρουσία μας στις κοινότητες του Twitter, του YouTube, του Facebook, του Instagram και του LinkedIn ενισχύει την παρουσία και την προβολή μας στο Διαδίκτυο.

 • Όταν περιηγείστε στον δικτυακό μας τόπο, δεν εγκαθίστανται cookies όταν εμφανίζονται σύνδεσμοι στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Οι δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακτώντας από τον διακομιστή, επομένως ο δικτυακός τόπος δεν φορτώνει εξωτερικές βιβλιοθήκες για την ενσωμάτωση των tweets
 • Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο, τα οποία αναφορτώνουμε (ενσωματώνουμε) και στη σελίδα μας στο YouTube. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε συνδέσμους από τον δικτυακό μας τόπο στο Twitter, το Facebook, το Instagram και το Linkedln.
 • Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο στον δικτυακό μας τόπο, θα λάβετε ειδοποίηση ότι πρέπει να αποδεχθείτε cookies από το YouTube. Το YouTube έχει τις δικές τους πολιτικές για τα cookie (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) και δικές τους δηλώσεις περί ιδιωτικότητας (ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την εγκατάσταση cookies από το YouTube, δεν πραγματοποιείται καμία σχετική εγκατάσταση.
 • Παρομοίως, πατώντας το εικονίδιο του LinkedIn ή του Facebook στον δικτυακό μας τόπο, θα ανακατευθυνθείτε στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική για τα cookies και τη δική τους δήλωση περί ιδιωτικότητας, επί των οποίων δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις πολιτικές για τα cookies των πέντε κοινωνικών δικτύων στα οποία δραστηριοποιείται η ΓΔ JUST:

 

Επιστροφή στην αρχή