Μετάβαση στο Περιεχόμενο

Δημιουργία κοινωνιών ισότητας

Πρωτοβουλίες της ΕΕ για την Πολυμορφία 2022

Η ισότητα και η πολυμορφία αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση πιο ισότιμων κοινωνιών, η Επιτροπή υιοθέτησε μια δυναμική προσέγγιση με στοχευμένα σχέδια δράσης και μέτρα.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με στόχο την προαγωγή δίκαιων κοινωνιών, χωρίς αποκλεισμούς, η Επιτροπή εγκαινιάζει το Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας. Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να συμπληρώσει τον ετήσιο θεσμό Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας, ο οποίος ενισχύει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τη σπουδαιότητα της πολυμορφίας και της ένταξης στους χώρους εργασίας και στις κοινωνίες μας.

Διοργάνωση υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες 2022

Στις 28-29 Απριλίου , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πραγματοποιήσει μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου σχετικά με την Πολυμορφία, παρουσία της Επιτρόπου Ισότητας, Helena Dalli, όπου θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Βραβείου για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας και θα ανακοινωθεί η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Μήνα Πολυμορφίας 2022.

Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν πολιτικοί παράγοντες, διευθύνοντες σύμβουλοι συμβαλλόμενων μερών του χάρτη πολυμορφίας, καθώς και άλλοι οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι φορείς.

Μάθετε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας

Συμμετοχή εργοδοτών / #EUDiversityMonth

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σπουδαιότητα της πολυμορφίας και της ένταξης στους χώρους εργασίας και στις κοινωνίες μας. Αφορά την εκπροσώπηση και προβολή διαφορετικών ομάδων, εκεί όπου διαφοροποιημένες απόψεις αξιοποιούνται και εντάσσονται στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Πολυμορφίας τιμά τις προσπάθειες των οργανισμών με στόχο τη συνδρομή τους στην οικοδόμηση ισότιμων περιβαλλόντων χωρίς διακρίσεις και προς όφελος όλων. Η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση ετερογενών χώρων εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς.

Μάθετε περισσότερα

Βραβείο για τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Ένταξης και Πολυμορφίας

Ένωση Ισότητας / #DiversityCapitals

Με το Βραβείο αναγνωρίζεται το έργο που επιτελείται από πόλεις, κωμοπόλεις ή περιφέρειες στην Ευρώπη για την προώθηση της ένταξης και της δημιουργίας κοινωνιών χωρίς διακρίσεις.

Είναι ανοιχτό στη συμμετοχή των τοπικών αρχών και αποτελεί ευκαιρία ανάδειξης στη διεθνή κοινότητα της χρησιμότητας των «πρωτευουσών ένταξης», με σκοπό τη δημιουργία χώρων με μεγαλύτερη πολυμορφία και χωρίς αποκλεισμούς για τους πολίτες.

Μάθετε περισσότερα

Ακολουθήστε μας
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Επιστροφή στην αρχή