Preskočiť na obsah

Vytváranie rovných spoločností

Iniciatívy v oblasti rozmanitosti EÚ v roku 2022

Rovnosť a rozmanitosť sú pre Európsku komisiu najvyššími prioritami. Komisia zaujala proaktívny prístup prostredníctvom cielených akčných plánov a opatrení na boj proti diskriminácii a v záujme presadzovania rovných spoločností.

V rámci trvalého úsilia o dodržanie svojich záväzkov v oblasti podpory inkluzívnejších a spravodlivejších spoločností v Európe Komisia spúšťa Ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“. Táto nová iniciatíva dopĺňa každoročný Európsky mesiac rozmanitosti, ktorým sa zvyšuje povedomie o význame rozmanitosti a začlenenia na pracovisku a v rámci našich spoločností.

Bruselské podujatie na vysokej úrovni v roku 2022

Európska komisia zorganizuje podujatie na vysokej úrovni venované rozmanitosti v dňoch 28. – 29. apríla za účasti komisárky pre rovnosť Heleny Dalliovej, kde budú oznámení víťazi Ocenenia „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“ a oficiálne sa otvorí Európsky mesiac rozmanitosti 2022.

Na toto podujatie sa zídu tvorcovia politík, čelní predstavitelia signatárov charty rozmanitosti, iné organizácie a zainteresované osoby.

Zistiť viac

Európsky mesiac rozmanitosti

Zapojenie zamestnávateľov / #EUDiversityMonth

Európsky mesiac rozmanitosti má za cieľ zvyšovať informovanosť o význame rozmanitosti a začlenenia na pracoviskách a v našich spoločnostiach. Ide v ňom o zastúpenie a zviditeľnenie rozličných skupín, kde sa oceňujú rôznorodé perspektívy a začleňujú sa do pracovného prostredia.

Európskym mesiacom rozmanitosti sa vyzdvihujú snahy organizácii pri budovaní rovných a začleňujúcich pracovných prostredí, čo je na úžitok všetkým. Táto iniciatíva tvorí súčasť záväzku Európskej komisie, pokiaľ ide o boj s diskrimináciou a podporu rozmanitých a začleňujúcich pracovísk.

Zistiť viac

Ocenenie „Európske hlavné mestá začlenenia a rozmanitosti“

Únia rovnosti / #DiversityCapitals

Ocenením sa uznáva práca, ktorú vykonali mestá alebo regióny Európy na podporu začlenenia a na budovanie spoločností bez diskriminácie.

Ocenenie je otvorené miestnym orgánom, ktoré sa môžu prihlásiť, a poskytuje príležitosť ukázať svetu, čo tieto ‘hlavné mestá začlenenia‘ robia preto, aby vytvárali rozmanitejšie a začleňujúce priestory pre svojich občanov.

Zistiť viac

Socializujte sa s nami
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Naspäť hore