Pāriet uz Saturu

Līdztiesīgas sabiedrības veidošana

ES dažādības veicināšanas iniciatīvas 2022. gadā

Līdztiesība un dažādība ir Eiropas Komisijas galvenā prioritāte. Lai apkarotu diskrimināciju un sekmētu līdztiesīgākas sabiedrības izveidi, Komisija ir pieņēmusi aktīvu pieeju, kas ietver mērķtiecīgus rīcības plānus un pasākumus.

Cenšoties izpildīt savu apņemšanos veicināt iekļaujošākas un taisnīgākas sabiedrības izveidi Eiropā, Komisija organizē balvu konkursu “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”. Šī jaunā iniciatīva papildina ES Dažādības mēnesi, kura ietvaros tiek uzlabota iedzīvotāju informētība par to, cik svarīga ir dažādība un integrācija darbavietā un sabiedrībā kopumā.

Augsta līmeņa pasākums, kas 2022. gadā notiks Briselē

Eiropas Komisija organizēs dažādības jautājumiem veltītu augsta līmeņa pasākumu, kas notiks 28. un 29. aprīlī, kurā piedalīsies līdztiesības komisāre Helena Dalli un kura laikā tiks paziņoti balvu konkursa “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” uzvarētāji un tiks oficiāli atklāts ES 2022. gada Dažādības mēnesis.

Šajā pasākumā piedalīsies politikas veidotāji, Daudzveidības hartas parakstītāju iestāžu vadītāji, citas organizācijas un ieinteresētās personas.

Plašāka informācija

ES Dažādības mēnesis

Darba devēju iesaistīšana / #EUDiversityMonth

ES Dažādības mēneša ietvaros tiek uzlabota iedzīvotāju informētība par to, cik svarīga ir dažādība un integrācija darbavietā un sabiedrībā kopumā. Tā laikā daudz tiek runāts par dažādu grupu pārstāvību un redzamību, darba vidē novērtējot un integrējot dažādas perspektīvas.

ES Dažādības mēneša laikā tiek pausta atzinība par organizāciju centieniem palīdzēt veidot līdztiesīgu un iekļaujošu vidi, kas nāk par labu ikvienam. Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas Komisijas apņemšanās apkarot diskrimināciju un sekmēt daudzveidīgu un iekļaujošu darbvietu izveidi.

Plašāka informācija

Balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”

Līdztiesības savienība / #DiversityCapitals

Balvu konkursā tiks izteikta atzinība par darbu, ko pilsētas vai reģioni Eiropā veic nolūkā sekmēt integrāciju un veidot sabiedrību, kurā nepastāv diskriminācija.

Dalībai konkursā var pieteikties vietējās pašvaldības, un šī ir iespēja parādīt pārējai pasaulei, ko šīs “integrācijas galvaspilsētas” dara, lai izveidotu daudzveidīgāku un iekļaujošāku vidi saviem iedzīvotājiem.

Plašāka informācija

Sekojiet mums sociālajos medijos
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Uz augšu