Przejdź do treści

Budowanie równych społeczeństw

Inicjatywy UE w zakresie różnorodności na 2022 rok

Równość i różnorodność stanowią najważniejsze priorytety dla Komisji Europejskiej. Aby skutecznie walczyć z dyskryminacją i dążyć do budowy społeczeństw sprzyjających integracji, Komisja postanowiła postawić na proaktywne podejście obejmujące ukierunkowane plany działania i środki.

W ramach nieustających dążeń mających na celu wypełnienie swojego zobowiązania do wspierania budowy bardziej integracyjnych i sprawiedliwych społeczeństw w Europie, Komisja ogłasza nagrodę „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”. Nowa inicjatywa jest uzupełnieniem odbywającego się rokrocznie Europejskiego Miesiąca Różnorodności, którego celem jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia różnorodności i włączenia społecznego w miejscach pracy oraz innych obszarach naszego społeczeństwa.

Wydarzenie na wysokim szczeblu w Brukseli w 2022 roku

Komisja Europejska zorganizuje wydarzenie na wysokim szczeblu na temat różnorodności, które odbędzie się w dniach 28–29 kwietnia. W wydarzeniu weźmie udział komisarz ds. równości, Helena Dalli. Podczas wydarzenia zostaną ogłoszeni zwycięzcy nagrody „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”, oficjalnie wystartuje także Europejski Miesiąc Różnorodności 2022.

W wydarzeniu wezmą udział decydenci polityczni, dyrektorzy firm będących sygnatariuszami Karty Różnorodności, a także przedstawiciele innych organizacji i zainteresowanych stron.

Więcej informacji

Europejski Miesiąc Różnorodności

Angażowanie pracodawców / #EUDiversityMonth

Celem Europejskiego Miesiąca Różnorodności jest zwiększanie świadomości na temat znaczenia różnorodności i włączenia społecznego w miejscach pracy oraz innych obszarach naszego społeczeństwa. Jego założeniem jest reprezentowanie i zwiększanie widoczności różnych grup, których punkty widzenia są doceniane i wykorzystywane w środowiskach pracy.

Europejski Miesiąc Różnorodności ma na celu celebrowanie wysiłków organizacji na rzecz budowania integracyjnych środowisk opartych na równości, które przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. Inicjatywa ta jest częścią zobowiązania Komisji Europejskiej do zwalczania dyskryminacji oraz promowania zróżnicowanych i integracyjnych miejsc pracy.

Więcej informacji

Nagroda „Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności”

Unia Równości / #DiversityCapitals

Nagroda stanowi wyróżnienie działań podejmowanych przez miasta, miejscowości i regiony Europy na rzecz promowania integracji i budowania społeczeństw wolnych od dyskryminacji.

Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych – dzięki niemu mają szansę pokazać światu, jakie działania podejmują, by tworzyć bardziej zróżnicowane i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców.

Więcej informacji

Zapraszamy do kontaktu
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Powrót do góry