Direct naar inhoud

Egalitaire samenlevingen creëren

EU-initiatieven op het gebied van diversiteit 2022

Gelijkheid en diversiteit zijn een topprioriteit voor de Europese Commissie. Om discriminatie te bestrijden en te streven naar meer gelijkheid in samenlevingen, heeft de Commissie gekozen voor een proactieve aanpak, met gerichte actieplannen en maatregelen.

Als onderdeel van haar voortdurende inspanningen om haar belofte na te komen om meer inclusieve en eerlijke samenlevingen in Europa te bevorderen, lanceert de Commissie de prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit. Dit nieuwe initiatief vormt een aanvulling op de jaarlijkse EU-diversiteitsmaand, die de aandacht vestigt op het belang van diversiteit en inclusie op de werkplek en in onze samenlevingen.

Evenement op hoog niveau in Brussel 2022

De Europese Commissie houdt op 28-29 april een evenement op hoog niveau over diversiteit met de commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, waar de winnaars van de prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit zullen worden bekendgemaakt en de EU-diversiteitsmaand 2022 officieel zal worden geopend.

Aan dit evenement zal worden deelgenomen door beleidsmakers, algemeen directeuren van ondertekenaars van diversiteitshandvesten en andere organisaties en belanghebbenden.

Meer informatie

EU-diversiteitsmaand

Werkgevers aan boord krijgen / #EUDiversityMonth

Met de EU-diversiteitsmaand willen we mensen bewust maken van het belang van diversiteit en inclusie op de werkplek en in onze samenleving. Het gaat om de vertegenwoordiging en zichtbaarheid van verschillende groepen, waarbij uiteenlopende perspectieven worden gewaardeerd en in de werkomgeving worden geïntegreerd.

De EU-diversiteitsmaand viert de inspanningen van organisaties om gelijke en inclusieve omgevingen te helpen creëren waar iedereen baat bij heeft. Dit initiatief maakt deel uit van de verbintenis van de Europese Commissie om discriminatie te bestrijden en diverse en inclusieve werkplekken te bevorderen.

Meer informatie

Prijs voor Europese hoofdsteden voor inclusie en diversiteit

Unie voor gelijkheid / #DiversityCapitals

De prijs is een erkenning van het werk dat door steden, gemeenten of regio's in Europa is verricht om inclusie te bevorderen en een discriminatievrije samenleving tot stand te brengen.

Lokale overheden kunnen zich aanmelden en krijgen zo de kans om de wereld te laten zien wat deze “hoofdsteden voor inclusie” doen om meer diverse en inclusieve ruimten voor hun burgers te creëren.

Meer informatie

Volg ons
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Terug naar boven