Edasi sisu juurde

Võrdsete ühiskondade loomine

ELi mitmekesisuse algatused 2022. aastal

Võrdõiguslikkus ja mitmekesisus on Euroopa Komisjoni ühed tähtsaimad prioriteedid. Diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja võrdsemate ühiskondade eest seismiseks rakendab komisjon suunatud tegevuskavade ja meetmetega ennetavat lähenemisviisi.

Tehes jätkuvaid jõupingutusi, et täita endale võetud kohustust soodustada Euroopas kaasavamaid ja õiglasemaid ühiskondi, algatas komisjon Euroopa kaasatuse ja mitmekesisuse pealinnade auhinna. See uus algatus täiendab iga-aastast ELi mitmekesisuse kuud, millega tõstetakse teadlikkust mitmekesisuse ja kaasatuse tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades.

 

Kõrgetasemeline üritus Brüsselis 2022. aastal

Euroopa Komisjon korraldab koos võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalliga 28.–29. aprillil kõrgetasemelise ürituse, kus kuulutatakse välja Euroopa kaasatuse ja mitmekesisuse pealinnade auhinna võitjad ja 2022. aasta ELi mitmekesisuse kuu kuulutatakse ametlikult avatuks.

Sellele üritusele kutsutakse poliitikaloojaid, mitmekesisuse hartale allakirjutanud organisatsioonide ja muude organisatsioonide tegevjuhte ning sidusrühmi.

Lisateave

ELi mitmekesisuse kuu

Tõmbame tööandjad kaasa / #EUDiversityMonth

ELi mitmekesisuse kuu eesmärk on tõsta teadlikkust mitmekesisuse ja kaasatuse tähtsusest töökohtadel ja meie ühiskondades. See tähendab erinevate rühmade esindatuse ja nähtavuse parandamist, mitmekesiste seisukohtade väärtustamist ja töökeskkonda lõimimist.

ELi mitmekesisuse kuu tunnustab organisatsioonide jõupingutusi, toetades võrdse ja kaasava keskkonna loomist kõigi hüvanguks. See algatus on osa Euroopa Komisjoni kindlast otsusest võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada mitmekesiseid ja kaasavaid töökohti.

Lisateave

 

Euroopa kaasatuse ja mitmekesisuse pealinnade auhind

Võrdõiguslikkuse liit / #DiversityCapitals

Auhinnaga tunnustatakse Euroopa linnade, asulate ja piirkondade tööd kaasatuse edendamiseks ja diskrimineerimisest vabade ühiskondade loomiseks.

Sellele võivad kandideerida kohalikud omavalitsused, kellele see pakub võimaluse näidata kogu maailmale, mida need „kaasatuse pealinnad“ teevad, et luua oma elanikele mitmekesisemaid ja kaasavamaid elukeskkondi.

Lisateave

Suhelge meiega
# EUDiversityMonth # DiversityCapitals

Tagasi üles